Condiții de certificare

Toate mașinile electrice Tryton îndeplinesc cerințele Noilor directive ce stabilesc criteriile de bază privind funcționarea mașinilor electrice în condiții de siguranță. Îndeplinirea acestor cerințe vizează eliminarea riscurilor care pot periclita viața și sănătatea oamenilor, animalor și a mediului înconjurător.

Profix, proprietarul mărcii Tryton, a elaborat documentația tehnică pentru fiecare mașină electrică; în conformitate cu cerințele legale oferind informații despre proiectarea, fabricarea și operarea mașinilor electrice conform cerințelor aplicabile, ce permit astfel comercializarea și promovarea mașinilor electrice Tryton pe teritoriul EU.

Următoarele departamente din cadrul Profix urmăresc asigurarea calității și funcționarea în condiții de siguranță a mașinilor electrice: Departamentul de cercetare și dezvoltare – a cărui obiectiv principal este de a evalua și examina noi soluții tehnice pentru produsele ce sunt comercializate – și Departamentul de certificare și asigurare a calității a cărui obiectiv este verificarea calității produselor comercializate. Specialiștii noștri verifică documentația tehnică, conformitatea mașinilor electrice cu legislația UE, păstrarea calității pe tot parcursul procesului de producție. Tot odată, ei analizeză relevanța modificărilor survenite în structura mașinilor electrice precum și obesrvațiile făcute de către utilizatori.

Toate acțiunile descrise mai sus garantează că produsele noastre îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate, durabilitate și siguranță a utilizatorilor.

Conform reglementărilor în vigoare, producătorul este obligat să demonstreze că mașinile electrice fabricate de acesta sunt conforme cu legistația UE, că îndeplinesc cerințele specificate în Directive aplicând standardele armonizate.

Evaluarea conformității, în funcție de tipul de mașină electrică, poate fi efectuată de către producător cu scopul unei verificări interne a procesului de proiectare și fabricație, sau cu participarea unei părți externe, a unui organism notificat care realizează procedura de evaluare a conformității urmărind asigurarea calității pe tot parcusul procesului de fabricație precum și a produsului finit.

Doar mașinile electrice care îndeplinesc cerințele esențiale mai sus menționate, din directive si la standardele armonizate au marcajul CE de către producător.

Producătorul pentru a valida conformitatea produselor cu toate cerințele esențiale, emite o declarație de conformitate pe proprie răspundere în care certifică ce directive speciale și standarde armonizate sunt îndeplinite de produsele fabricate de acesta.